Untitled Document
Softwareforbiz ศูนย์รวมซอร์ฟแวร์ลิขสิทธิ์สำหรับธุรกิจทุกระดับ ที่รวบรวมซอฟแวร์ลิขสิทธ์ถูกต้องถามกฏหมายไว้มากหมาย หลากหลายค่าย  
หน้าแรก สินค้า ราคา โปรโมชั่น เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
Untitled Document
 
  Software
  Acronis
  Adobe
  Atmail
  Autodesk
  BusinessObject
  GFI
  Microsoft
  Kaspersky
  MailEnable
  Smartermail
  Sophos
Symantec
VMware
Zimbra Mail Server
 
 
Barracuda Spam & Virus Firewall : Antispam and Antivirus for Mail Server

Kaspersky ได้นำ เอา technology ในการดักจับ malwareรูปแบบใหม่มาใช้งาน พร้อมทั้งความสามารถในการ ควบคุมการใช้งานต่างๆ เช่น

 • Web Content and URL Filtering
 • Application Controls
 • Granular Device Controls

 • โดยความช่วยเหลือจากระบบ Cloud Kaspersky Security Network, ที่ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นการจัดทำ ใหม่ทั้งหมดพร้อมทั้งยังมีสถาปัตยกรรมที่สามารถป้องกัน malware ได้ในเชิงลึก และ ความสามารถในการบริหารจัดการ ที่ง่ายและสะดวกอีกด้วย.

  ความแตกต่างหลักของ kaspersky:โดยที่ผู้ผลิตรายอื่นๆมีความคล้ายคลึงกันในด้าน technology. Kaspersky ได้ทำการสร้าง technology ขึ้นมาเองทั้งหมดโดย ที่ไม่ได้ไปนาเอา technology ของบริษัทอื่นมาใช้ใน code ของโปรแกรมเลยแม้แต่น้อย. ซึ่งการทำแบบนี้สามารถช่วยให้การทางานและการดักจับ malware ต่างๆ ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่รบกวนถึง ทรัพยากรที่ใช้งานอยู่ในเครื่องด้วย

  Improved Protection

  Engine ในการดักจับmalware แบบใหม่

  จุดเด่น

 • มีการรวมกันของ technology
 • 1. Signature-based

  2. Proactive (including heuristics) and the

  3. Cloud (Kaspersky Security Network)

 • ขนาดไฟล์ update มีขนาดเล็ก

 • การทำงาน
 • Technology kaspersky “Qscan” ทางานที่ระดับชั้นล่างสุดของระบบปฏิบัติการเพื่อให้สามารถตรวจจับและ ทำลายไฟล์ต้องประสงค์ร้ายได้อย่างดี.
 • รูปแบบของ signature ที่สามารถกำจัด malware ได้หลายๆตัวแทนที่จะเป็น 1 signature ต่อ 1 โปรแกรมต้องประสงค์ร้าย.

 • สิ่งที่ลูกค้าจะได้
 • การพัฒนาในความสามารถของการดักจับ malware.
 • จำนวนการเกิด false positives ลดลง.
 • Technology Pattern based signature t ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ก่อน ที่ส่งผลให้ขนาดของ signature มีขนาดเล็กลงกว่าเดิม.


 • Kaspersky Security Network


  จุดเด่น

 • นี่คือระบบ cloud-based ที่มีความสามารถในการแยกแยะ ไฟล์และ โปรแกรมwhitelisted/blacklistedได้เป็นอย่างดี .
 • มีจานวนไฟล์ที่ถูกบันทึกเอาไว้เป็นจานวนมหาศาล.
 • โปรแกรม kaspersky security network สามารถทำหน้าที่เป็น local proxy ของ KSN ได้
 • เมื่อเริ่มทางานระบบ Urgent Detection จะทางานคล้ายกันกับ , Symantec’s Insight หรือ Trend’s Smart Protection Network.

 • การทำงาน
 • ผู้ใช้งาน kaspersky ทั่วโลกที่เลือกใช้งาน Cloud ของ KSN จะส่งผลเสียที่ได้รับจาก malware ไปยัง cloud เพื่อที่ผู้ใช้งานอื่นๆก็จะได้รับการป้องกันได้อย่างทันท่วงที

 • สิ่งที่ลูกค้าจะได้
 • ได้รับการป้องกันจากระบบ Cloud tecnology
 • ลูกค้าที่เปิดใช้งาน KSN จะได้รับการตรวจสอบและป้องกัน malware ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วและอัตโนมัติ โดยอ้างอิงฐานข้อมูล จากกลุ่มผู้ใช้งาน kaspersky ทั่วโลก.
 • Local proxy สามารถช่วยจำกัดการใช้งาน web traffic ภายในองค์กรได้และไม่สิ้นเปลือง bandwidth


 • System Watcher

  เพิ่มการพัฒนาในการป้องกันและ กระบวนการการฆ่าเชื้อไวรัส

  จุดเด่น

  System Watcher คือระบบใหม่ที่จะช่วยทางานให้เครื่องของท่านปลอดจากพฤติกรรมแปลกปลอมของโปรแกรมอันตราย. โดยระบบดังกล่าวคือ

 • Behavior Stream Signatures Technology
 • การย้อนคืนค่าของพฤติกรรมของโปรแกรมอันตรายที่ส่งผลต่อเครื่อง

 • การทำงาน
 • System Watcher ทาการป้องกันระบบและเหตุการณ์อันตรายที่จะเกิดขึ้น
 • เมื่อใช้ Behavior Stream Signatures module, พฤติกรรมการทางานของไฟล์ต่างๆจะถูกตรวจสอบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นกับระบบ kaspersky จะทาการกักกันและยับยั้งการทางานของไฟล์ดังกล่าว
 • หากเกิดเหตุพฤติกรรมอันตรายแปลกๆเกิดขึ้น ระบบจะทำการย้อนกลับค่าไปให้เป็นปกติ

 • สิ่งที่ลูกค้าจะได้
 • การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นตามความต้องการจาก โปรแกรมต้องประสงค์ร้าย จะไม่สามารถส่งผลกระทบมายังระบบการใช้งานของผู้ใช้งาน.การทำงานดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อการทำงานตามปกติของผู้ใช้งาน


 • Device Control


  จุดเด่น

  ควบคุมใช้งานสำหรับอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ (data storage or transfer devices, printers, phones)

 • รองรับการเชื่อมต่อแบบ Bus
 • รองรับDevice ID – ควบคุมตามผู้ใช้งาน ตั้งเวลาการทางาน – ตั้งเวลาเพื่อให้ใช้งานหรือไม่ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ

 • การทำงาน
 • อุปกรณ์ภายนอกที่นำมาเชื่อมต่อผ่านยัง bus ต่าง (เช่น usb,infared,pcmcia) สามารถห้ามการใช้งานได้
 • การกาหนดสิทธิ์การใช้งานสามารถกาหนดได้ถึงบุคคลผู้ใช้งานและ serial ของตัวอุปกรณ์ได้

 • สิ่งที่ลูกค้าจะได้
 • การควบคุมอุปกรณ์ต่างๆในระดับผู้ใช้งาน ลดความเสี่ยงเรื่องข้อมูลจะสูญหายพร้อมทั้งยังสามารถปรับให้เข้ากันกับ นโยบายขององค์กรได้


 • Application Control


  จุดเด่น

  ความสามาถในการควบคุมการใช้งานโปรแกรมที่มีอยู่ในระบบได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมถึงสามารถควบคุมการทางานของโปรแกรมต่างให้สามารถใช้งานหรือไม่ใช้งานทรัพยากรต่างๆของระบบได้


  การทำงาน

  คุณสมบัติของ Application Control มีอยู่ด้วยกัน 4 รูปแบบ

 • Application Activity Monitoring ตรวจสอบและแยกแยะการทางานของโปรแกรมว่าเป็นโปรแกรมที่น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือ
 • Application Startup Control ผู้ดูแลระบบสามารถอนุญาต,ไม่อนุญาต และตรวจสอบโปรแกรมตามต้องการได้
 • Application Privilege Control ใช้ระบบการแบ่งประเภทของโปรแกรมที่มากับ kaspersky เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบและดูสิ่งที่เกิดขึ้นของโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ในระบบว่ามีการใช้งานทรัพยากรอะไรของเครื่องบ้าง
 • Application Vulnerability Scanning ระบุช่องโหว่ของโปรแกรมต่างที่มีอยู่ในระบบ จากรายชื่อของ Secunia และจาก labของ kaspersky เอง.

 • สิ่งที่ลูกค้าจะได้
 • การป้องกันอย่างแข็งแรงจาก malware และการโจมตีแบบระบุเป้าหมาย(target attack)
 • สามารถทางานร่วมกับนโยบาย ต่างๆของผู้ดูแลระบบได้(เช่น พนักงานในแผนกบัญชีสามารถใช้งานโปรแกรมที่ระบุได้เท่านั้น) โปรแกรมที่ไม่เป็นที่รู้จักจะไม่ทาอันตรายต่อระบบ


 • Web Control and Content Filtering


  จุดเด่น

 • ตรวจสอบและกรองพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซด์ของ user ทั้งตามชนาดของเว็บไซต์ เนื้อหา และ ชนิดของไฟล์ได้
 • อนุญาต, ห้ามใช้งาน, จำกัด หรือ ตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์ของทาง user ได้สามารถตั้งเวลาและ มีการกาหนดนโยบายที่มีความยืดหยุ่นในการทำงานได้

 • การทำงาน
 • ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่านโยบายการทางานสาหรับบุคคลหรือ เป็น กลุ่มได้
 • สามารถกำหนดนโยบายเฉพาะสาหรับเว็บไซต์ที่จะเข้าไปได้ (การพนัน, ยา, social media และอื่นๆ)
 • การควบคุมในเชิงลึก. เช่น อนุญาตให้ใช้ Facebook แต่ไม่อนุญาตให้เล่นเกมส์บน Facebook
 • สามารถกำหนดระยะเวลาการทำงาน – เช่น อนุญาตให้ใช้ Facebook ได้เฉพาะช่วงเวลาพักกลางวันเท่านั้น

 • สิ่งที่ลูกค้าจะได้
 • ห้ามพนักงานไม่ให้เข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่จำเป็นหรือเว็บไซต์แปลกปลอมเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึง ไม่เสียเวลาในการทำงานขององค์กรด้วย.
 • ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ขององค์กรได้


 • Application Whitelisting


  จุดเด่น

 • Kaspersky จัดเตรียมรายชื่อของโปรแกรมและไฟล์ EXE ต่างๆ(ทั้งจาก KSN หรือ สร้างขึ้นมาเองโดยผู้ดูแลระบบ) ที่แยกยแยะออกมาได้ว่าไฟล์ไหนอันตรายและไฟล์ไหนปลอดภัย โดยข้อมูลไฟล์ดังกล่าวนั้นนำมาจากแหล่งอื่นรวมถึงของ Kaspersky เอง

 • การทำงาน
 • “Default Deny”ห้ามใช้หรือ ป้องกันการเรียกไฟล์ยกเว้นไฟล์ที่อยู่ใน whitelist ซึ่งอาจจะเป็นไฟล์ที่มาจากชนิดและประเภทของ 1)KSN หรือ 2)ผู้ดูแลระบบสร้างขึ้นมาเอง เช่น สามารถสั่งห้ามใช้งานโปรแกรมได้ทุกๆโปรแกรมยกเว้นให้ใช้ได้เฉพาะ Microsoft word เท่านั้น
 • “Default Allow อนุญาตให้ใช้งานได้ทุกๆโปรแกรมยกเว้นโปรแกรมหรือไฟล์ที่อยู่ใน Blacklist. โดยไฟล์ที่อยู่ใน Blacklist จะ 1)มีอัตราความน่าเชื่อถือใน KSN ต่า , or 2) ทาการกาหนดค่าด้วยตนเอง
 • *ประเภทของ Kaspersky security network แบ่งออกเป็นสามชนิด Low,High restriced และ untrusted

 • สิ่งที่ลูกค้าจะได้
 • เฉพาะโปรแกรมที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ ซึ่งสามารถช่วยในด้านการป้องกันและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
 • การ update กับฐานข้อมูล Kaspersky security network จะสามารถระบุและช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงในไฟล์ต่างๆของระบบได้อย่างทันท่วงที


 • Support for Virtualized Environments


  จุดเด่น

 • Kaspersky Security Center รองรับการทางานหาก มีการใช้งานระบบปฏิบัติการเสมือน เช่น VMware

 • การทำงาน
 • Kaspersky Security Center 9 สามารถแยกแยะและจัดการเครื่องที่เป็นระบปฏิบัติการเสมือนเองได้อย่างอัตโนมัติรวมถึงการจัดกลุ่มและสร้าง rules ต่างๆให้เหมาะสมกับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สำหรับเครื่องที่เป็นระบบปฏิบัติการเสมือนที่ไม่ได้ใช้แล้วในระบบ kaspersky Security Center 9 จะทำการลบเครื่องดังกล่าวออกโดยอัตโนมัติ
 • ระบบการจัดการการทำงานอย่างเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น ระบบปฏิบัติการเสมือนจะไม่ทำการ scan พร้อมกันหลายๆเครื่อง

 • สิ่งที่ลูกค้าจะได้
 • ลูกค้าที่มีการใช้งาน VMware ในระบบจะสามารถใช้ Kaspersky Security Center 9.0 ในการบริหารจัดการได้


 • Virtual Administration Servers


  จุดเด่น

 • คุณสมบัติของ Kaspersky Security Center 9.0. สามารถช่วยเหลือลูกค้าบริษัทใหญ่ที่อยากจะบริหารจัดการและแบ่งแยกระบบของเครื่อง kaspersky ออกเป็นในรูปแบบ master / slave.

 • การทำงาน
 • ยกตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT อยากจะกำหนดหน้าที่ในการจัดการและกาหนดหน้าที่ในการทางานของ Kaspersky(อาคารA จะถูกบริหารโดยเจ้าหน้าที่ Xคนเดียวเท่านั้น)โดยเจ้าหน้าที่ IT แต่ละคนจะมี ระบเสมือนไว้ใช้ในการดูแล
 • Kaspersky Security Center 9.0 รองรับการทำงานแบบระบบปฏิบัติการเสมือนได้สูงสุด 10 ตัวต่อ 1 เครื่อง

 • สิ่งที่ลูกค้าจะได้
 • เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT สามารถ focus ในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนได้เป็นอย่างดี
 • กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ที่มีเจ้าหนาที่ดูแลไม่เพียงพอสามารถมีระบบในการจัดการและดูแลได้
 • ลดภาระของ server ในการทำงาน
 • ลดภาระของ internet traffic และสามารถทางานแบบ remote ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถแจกจ่ายหน้าที่ความรับผิดขอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบได้.


 • Barracuda Spam & Virus Firewall : Antispam and Antivirus for Mail Server